La Fundació Inform té la seva seu a Sant Pere de Ribes, CIF núm. G-61468583, i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1078.

En compliment amb l'article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Fundació Inform ha notificat al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el nom de domini d'internet per a la seva identificació.

El web de www.inform.cat consta d'una part pública o extranet en què s'aconsella i s'informa els usuaris i usuàries sobre temes relacionats amb la formació i d'una part privada o intranet que constitueix una plataforma per a ús exclusiu dels membres registrats, a la qual poden entrar mitjançant el seu mot de pas i la contrasenya.

La reproducció, còpia (ja sigui parcial o total), distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el continguts i la informació d'aquesta pàgina web, sense haver obtingut l'expressa autorització de la Fundació Inform, és una infracció castigada per la legislació vigent.

Fundació Inform es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui de forma temporal o definitiva, sense notificació prèvia.

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari i usuària de la pàgina web (en endavant l'usuari i usuària) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per la Fundació Inform, en el mateix moment en què l'usuari i usuària accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web www.inform.cat pot ser visitada lliurement pels usuaris i usuàries, excepte aquelles àrees reservades als membres registrats, els quals poden visitar-la utilitzant prèviament el seu mot de pas i contrasenya.

L'usuari i usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei en aquest avís legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats per al coneixement de l'usuari i usuària, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

A aquest efecte, l'usuari i usuària ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il.lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'usuari o usuària.

La Fundació Inform rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per la Fundació Inform i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

Fundació Inform queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers, de les informacions, de la publicitat i d'opinions facilitades pels usuaris i usuàries a la pàgina web.

La Fundació Inform no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la Fundació Inform.

La Fundació Inform no es fa responsable de l'ús indegut del nom d'usuari i usuària i contrasenya dels usuaris i usuàries per a l'accés als continguts i serveis que els requereixin i que s'ofereixin en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris i usuàries, la pèrdua o l'oblit del nom d'usuari o usuària i la contrasenya, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.