La Fundació Inform té el certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001-2000 des de juliol de 2002 i la certificació SGE21. Treballem amb un sistema de gestió ètica i socialment responsable. Podeu consultar el nostre Codi ètic i la Política de gestió.