Col.laboració amb la Fundació El Llindar

La Fundació Inform i la Fundació El Llindar han signat un acord de col.laboració per iniciar una empresa simulada SEFED per formar joves de garantia juvenil amb l'objectiu de l'entrada al mercat laboral o el retorn al sistema educatiu. Concretament s'impartirà el certificat de professionalitat de nivell 2 d'Activitats de gestió administrativa amb metodologia de la simulació SEFED.

Característiques del projecte educatiu:

 •     Fase orientació de 50 hores.
 •     Fase de formació SEFED en una empresa simulada: 820 hores
 •     Fase de pràctiques en una empresa real: 80 hores
 •     Fase de tutorització i seguiment de l'alumnat: durant tot el projecte formatiu.
 •     Fase de suport a l'escolarització i inserció laboral: 4 mesos posteriors a la finalització de les pràctiques.


Mòduls formatius que s'impartiran amb la metodologia de la simulació d'empreses SEFED a l'empresa simulada:

 •     Operacions administratives comercials
 •     Gestió operativa de tresoreria
 •     Gestió auxiliar de personal
 •     Registres comptables
 •     Gravació de dades
 •     Gestió d'arxius
 •     Ofimàtica
 •     Tècniques d'inserció laboral.


El curs es va iniciar el passat 19 de setembre en el Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat.