Obra Social La Caixa i Inform col.laboren al Marroc

La col.laboració s'emmarca en els projectes de formació en gestió econòmica que ha impulsat l'Àrea Internacional de l'Obra Social La Caixa a l'Àfrica. En aquest marc, el programa pretenia reforçar el desenvolupament dels països africans mitjançant el foment de la formació del seu capital humà i sempre a través d'organitzacions sense finalitat de lucre nacionals. El projecte es va iniciar el passat octubre de 2014 i va finalitzar a l'abril del 2016. L'objectiu concret era l'obertura de dues empreses simulades SEFED a Tànger i a Larache per formar 70 joves en gestió administrativa i fomentar les seves competències emprenedores.