Estades internacionals Erasmus+ per alumnat i professorat SEFED

La Fundació Inform ha participat des dels seus inicis en programes europeus com Socrates, Comenius, Leonardo Da Vinci, etc...i ara en el nou marc aprovat al Parlament Europeu al gener 2014: el programa Erasmus+ 2014-2020. Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esports. En matèria educativa arriba a tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. 

Des dels inicis de les primeres convocatòries Erasmus+ 2014, la Fundació Inform ha rebut l’aprovació dels projectes presentats per oferir estades internacionals a tot l'alumnat i professorat de la Xarxa SEFED, concretament a l'alumnat de certificats de professionalitat i dels centres de formació professional de grau mig i superior de la Xarxa SEFED. Durant aquest curs escolar 2019-2020 la Fundació gestiona 5 projectes Erasmus+ KA1 dels sectors Educació superior i Formació professional amb més de 100 estades de pràctiques internacionals anuals. Si vols saber més informació de les beques que oferim aquí.

Per conèixer els serveis internacionals que us ofereix la Fundació Inform: https://www.smore.com/bkhpq-serveis-internacionals