Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives

El Projecte SEFED utilitza la creació d'una empresa a l'aula del centre educatiu com a eina pedagògica per a formar l'alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d'empreses com a metodologia d'aprenentatge.

  • El centre educatiu crea una empresa en una aula: distribució per departaments i els recursos habituals en una oficina.

  • Aquesta empresa SEFED funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc. 

  • L'alumnat s'integra en un context en el que es viu l'ambient laboral, i es donen les condicions d'una relació de treball que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de les situacions, tasques i processos habituals a la vida real. 

  • L'objectiu és aconseguir les competències de cada un dels llocs de treball.

Metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l'experiència: "aprendre fent, aprendre treballant" - learning by doing.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació sobre la simulació d'empreses i la seva aplicació concrecta en cicles de formació professional, certificats de professionalitat, estudis universitaris, projectes d'emprenedoria i col.lectius especials, cliqueu aquí.