Treballem per i amb institucions i empreses de referència en els àmbits de la formació, de la millora contínua, de la promoció de la iniciativa emprenedora, de la simulació d'empreses i la millora de l'ocupació. 

 

Aliançes per millorar la formació pràctica de l'alumnat a les empreses simulades de la Xarxa SEFED

L'alumnat de les empreses simulades SEFED es forma treballant amb el programari d'aquestes empreses col.laboradores.

 

wk-a3_versiones                                                                                                           

                    factura_directa