Projecte SEFED Emprèn

Projecte gestionat per la Fundació Inform i finançat per Instituto de la Mujer amb l’objectiu d’obrir tres empreses simulades SEFED a Lleida, Ponferrada i Madrid per formar dones aturades, especialment joves, aturades de llarga durada o majors de 45 anys víctimes de la violència de gènere o en altres situacions de risc d’exclusió social.

L’objectiu de les tres empreses SEFED ha estat formar en total a 45 persones (15 per cada empresa SEFED) en gestió administrativa i fomentar les seves competències emprenedores. El Projecte SEFED Emprèn, ha estat finançant per Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades mitjançant el Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu en base al Memoràndum d’Acord subscrit entre Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Espanya.

Més informació de les empreses i del projecte: http://sefedemprende.weebly.com