Formació SEFED per a joves aturats
Fundació Inform ha col.laborat amb l'organització OIKOS de Portugal per obrir la primera empresa simulada a la ciutat de Braga per un col.lectiu de joves aturats.
 
1 - Guide to the application of the Practice Enterprises methodology
 
2 -   Pedagogical plan  to the application of the Practice Enterprises methodology 
 
3 - Developmental benchmark - Practice Enterprises methodology