Oferta laboral: docent de formació ocupacional – Departament comercial

24/12/2021

Ocupació: Docent de formació ocupacional ( Dpt. comercial) del curs ADGD0308 C.P. de Gestió Administrativa amb la metodologia SEFED

Localitat: EL VENDRELL

Tasques a desenvolupar:

 • Participar en el disseny i posada en marxa de l’empresa
 • Definir els llocs de treball del departament, especificant tasques de cadascun d’ells.
 • Dissenyar i decidir els circuits administratius de la documentació interna i externa del departament.
 • Fer un seguiment acurat de les incidències formatives que apareguin, ja siguin fruit dels errors dels propis aprenents com programades.
 • Controlar correctament el departament des de la seva vessant més tècnica amb la finalitat que el funcionament i resultats no s’allunyin de la realitat empresarial.
 • Estar en contacte permanent amb la realitat empresarial en tots els canvis, innovacions i tendències que vagin sorgint.
 • Realitzar accions de formació contínua i reciclatge professional.
 • Tenir cura dels recursos materials i didàctics del departament.
 • Coordinar-se amb el personal expert de la Central i de la resta d’empreses simulades per a la programació d’activitats conjuntes.
 • Coordinar-se a nivell intern tant amb gerència com amb la resta de departaments i amb autoformació.
 • Participar activament en les reunions d’equip pel tractament de temes com la rotació, seguiment i avaluació d’alumnat, seguiment de l’empresa simulada, etc.
 • Participar en les reunions o activitats proposades, tals com seminaris, fires, reunions per departaments, etc.
 • Contribuir a la gestió del coneixement del Programa SEFED incorporant i mantenint materials i recursos didàctics al portal intern de la Fundació Inform.
 • Responsabilitzar-se de l’execució i seguiment del Pla d’acció de l’empresa simulada.
 • Crear noves guies i materials autoformatius per a facilitar la formació individualitzada de l’alumnat.
 • Col·laborar amb l’assessor o assessora en el disseny de projectes – activitats de simulació.

Jornada de 37,5 h/ setmana

Incorporació previsió gener 2022

Contracte d’obra i servei, la durada del curs 840h

Enviar CV abans del 10 de gener a comunicacio@inform.es

Per a més informació del lloc de treball cliqueu aquí