Oferta laboral: docent de formació ocupacional

24/12/2021

Ocupació –  Un/una docent de formació ocupacional ( Dpt. projectes) del curs ADGD0308 C.P. de Gestió Administrativa amb la metodologia SEFED
Localitat: EL VENDRELL

LLoc de treball

Tasques a desenvolupar:

 • Controlar els mitjans i recursos didàctics disponibles per a treballar la formació complementària.
 • Vetllar per l’adquisició de nous materials i mitjans.
 • Crear noves guies i materials autoformatius per a facilitar la formació individualitzada de l’alumnat.
 • Dissenyar Projectes–Activitats per a desenvolupar en la Simulació en coordinació amb els i les docents dels departaments de l’empresa simulada.
 • Participar activament en les reunions d’equip pel tractament de temes com la rotació, seguiment i avaluació d’aprenents, seguiment de l’empresa simulada, etc.
 • Participar en les reunions o activitats proposades, tals com seminaris, fires, reunions per departaments, etc.
 • Contribuir a la gestió del coneixement del Programa SEFED incorporant i mantenint materials i recursos didàctics al portal intern de la Fundació Inform.
 • Estar en contacte permanent amb la realitat empresarial en tots els canvis, innovacions i tendències que vagin sorgint.
 • Realitzar accions de formació contínua i reciclatge professional.
 • Responsabilitzar-se de l’execució i seguiment del Pla d’acció de l’empresa simulada.
 • Tenir una actitud oberta vers els diferents mètodes d’aprenentatge, els diferents estils, ritmes i capacitats d’aprenentatge dels usuaris d’autoformació.
 • Comptar amb la flexibilitat necessària per a valorar la utilitat de diferents recursos materials, i per a comprendre i transmetre diferents possibilitats de resoldre problemes lingüístics i d’aprenentatge.
 • Tenir capacitat d’empatia per entendre diferents tipus de problemes derivats de la diversitat de processos d’aprenentatge.

Jornada de 37,5 h/ setmana
Incorporació prevista al gener 2022
Contracte d’obra i servei, durada del curs 840h
Sou mensual brut segons conveni

Envieu CV abans del 10 de gener a comunicacio@inform.es

Més informació del lloc de treball cliqueu aquí