Projecte Erasmus+ KA2

L’objectiu clau del projecte FEMPOWER – Empoderament Femení: Líders del Futur és desenvolupar i reforçar les habilitats de lideratge femení i empoderar les dones joves dins l’entorn innovador d’aprenentatge basat en el treball de l’empresa simulada. L’objectiu secundari és implementar elements al programa per abordar les expectatives dels estereotips de gènere i crear consciència sobre la discriminació basada en el gènere en el mercat laboral. El consorci cooperarà per desenvolupar un programa de minicursos d’apoderament i lideratge femení a través del qual els participants joves, especialment els aprenents, tinguin més probabilitats d’emergir com a líders i comprendre les realitats del mercat laboral i adaptar-se millor a les noves tendències en el procés de contractació.

El programa de minicursos de liderazgo y empoderamiento femenino aumentará la conciencia local, nacional e internacional sobre los desafíos que enfrentan las mujeres jóvenes al ingresar al lugar de trabajo del siglo XXI. El proyecto FEMPOWER brindará una experiencia de capacitación única para mujeres jóvenes al incluir modelos a seguir del mundo real que de otro modo no estarían disponibles para ellas y al desarrollar modelos innovadores para la adquisición de habilidades comerciales y de liderazgo para abordar la discrepancia entre la empleabilidad de hombres y mujeres jóvenes.

Para más información: https://penworldwide.org/project/fempower/