Proyecto Erasmus+ KA2 FEMPOWER

L’objectiu clau del projecte FEMPOWER – Empoderament Femení: Líders del Futur és desenvolupar i reforçar les habilitats de lideratge femení i empoderar les dones joves dins de l’entorn innovador d’aprenentatge basat en el treball de l’empresa simulada. L’objectiu secundari és implementar elements al programa per abordar les expectatives dels estereotips de gènere i crear consciència sobre la discriminació basada en el gènere al mercat laboral.

El consorci cooperarà per desenvolupar un programa de minicursos d’apoderament i lideratge femení a través del qual els participants joves, especialment els aprenents, tinguin més probabilitats d’emergir com a líders i comprendre les realitats del mercat laboral i adaptar-se millor a les noves tendències en el procés de contractació.

El programa de minicursos de lideratge i apoderament femení augmentarà la consciència local, nacional i internacional sobre els desafiaments que enfronten les dones joves en ingressar al lloc de treball del segle XXI. El projecte FEMPOWER brindarà una experiència de capacitació única per a dones joves en incloure models a seguir del món real que altrament no estarien disponibles per a elles i en desenvolupar models innovadors per a l’adquisició d’habilitats comercials i de lideratge per abordar la discrepància entre l’ocupabilitat homes i dones joves.

Per a més informació cliqueu aquí.

Socis del projecte: