Preparats per trobar feina: pràctiques a les empreses simulades SEFED

El projecte Job Ready – Traineeships with Practice Enterprise (ENGAGE) sorgeix de la necessitat de respondre a la demanda creixent de pràctiques integrades i basades en el treball dels estudiants de FP per la manca de possibilitats de pràctiques en empreses en el mercat laboral real durant l’any escolar 2020-21. El 90% de l’alumnat no va assistir al centre educatiu a causa del tancament per Covid-19 i això significa que gairebé cap va tenir l’oportunitat de fer les seves pràctiques.

ENGAGE té com a objectiu oferir pràctiques flexibles, innovadores i inclusives que s’adaptin a les necessitats i requisits futurs del mercat laboral. Els programes combinats basats en l’escola i el treball, en què la majoria del pla d’estudis està organitzat com a aprenentatge basat en el treball a les empreses, s’han vist particularment afectats a mesura que les empreses han tancat o reduït les operacions.

Amb una crisi econòmica que s’acosta, continua sent una pregunta oberta si les empreses podran contractar estudiants en pràctiques mentre lluiten per recuperar-se del revés econòmic. Amb els desenvolupaments mundials actuals que afecten l’educació, l’economia i l’ocupació, la necessitat de models alternatius de pràctiques apareix al panorama actual. Els desafiaments en educació en els darrers anys han fet que la necessitat de pràctiques accessibles sigui encara més urgent i que a alguns grups d’estudiants els resulta cada cop més difícil trobar bones ubicacions per a les seves pràctiques.

L’objectiu del projecte no és crear un substitut de les pràctiques en empreses, sinó proporcionar una oportunitat alternativa de pràctiques complementària que ofereixi una opció d’aprenentatge a la feina inclusiva i flexible per als aprenents de FP. El projecte ENGAGE adaptarà el programa Practice Enterprise tradicional a un model de pràctiques per oferir una solució alternativa de pràctiques laborals que coincideixin estretament amb una empresa del món real, en els casos en què l’alumnat de FP no pugui obtenir pràctiques que incloguin components basats ​a la feina. Les pràctiques a les empreses simulades milloraran l’accés a pràctiques per a alumnat de FP d’entorns desafavorits, ja que les institucions educatives poden prioritzar l’alumnat marginat i desafavorit. Això inclou superar qualsevol barrera geogràfica o econòmica perquè els joves de les àrees remotes participin en activitats de pràctiques. El desenvolupament d’un model de pràctiques inclusiu per a l’alumnat que prové de diferents entorns econòmics i socials ofereix la possibilitat d’itineraris de pràctiques individualitzats, ja que les pràctiques es duen a terme directament a la institució de FP i són seguides de prop pels mateixos equips docents a la classe. El desenvolupament d’un sistema de certificació i reconeixement de pràctiques, basat en les necessitats i requisits reals dels ocupadors, oferirà una eina d’ocupació que els aprenents poden afegir directament al seu CV i presentar possibles ocupadors com a experiència laboral.

Per a més informació aquí

Socis en el projecte