Programa Erasmus+

La Fundació Inform ha participat des dels seus inicis en programes europeus i continuem participant en el nou marc aprovat al Parlament Europeu Erasmus+ 2021-2027.

Programa Erasmus +

Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esports. En matèria educativa arriba a tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Des dels inicis de les primeres convocatòries Erasmus+ la Fundació Inform ha rebut l’aprovació dels projectes presentats per oferir pràctiques internacionals a tot l’alumnat i visites internacionals de professorat de la Xarxa SEFED, concretament per l’alumnat de certificats de professionalitat, FP grau mig i superior de la Xarxa SEFED, amb més de 100 beques per pràctiques internacionals anuals.

Documents adjunts: