Realitzem un seguiment constant del pressupost

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. A més, s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Podeu consultar la nostra Auditoria de comptes, els Comptes anuals, els Estatuts de la Fundació, l’organigrama i la composició del Patronat de la Fundació.

Documents adjunts: