Col.laboració amb la Fundació El Llindar

La Fundació Inform i la Fundació El Llindar han tornat a signar un acord de col.laboració per iniciar una empresa simulada SEFED per joves de garantia juvenil amb l’objectiu de l’entrada al mercat laboral o el retorn al sistema educatiu. Concretament s’impartirà el certificat de professionalitat de nivell 1 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals amb metodologia de la simulació SEFED.

Característiques del projecte educatiu:

 • Fase orientació de 50 hores.

 • Fase de formació SEFED en una empresa simulada: 430 hores
 • Fase de pràctiques en una empresa real: 40 hores
 • Fase de tutorització i seguiment de l’alumnat: durant tot el projecte formatiu.
 • Fase de suport a l’escolarització i inserció laboral: 4 mesos posteriors a la finalització de les pràctiques.

Mòduls formatius que s’impartiran amb la metodologia de la simulació d’empreses SEFED a l’empresa simulada:

 • Tècniques administratives bàsiques d’oficina
 • Operacions bàsiques de comunicació
 • Reproducció i arxiu
 • Mòdul de pràctiques

Col.lectiu

 • Joves de 16 a 24 anys
 • Sense/amb certificació ESO

Per a més informació: slo@elprat.cat o al telèfon 934786878 i demanar per SEFED Llindar