Projecte Logipro: la formació logística a l’empresa simulada SEFED

El projecte LOGIPRO (2021-1-BE02-KA220-VET-000028188) pretén desenvolupar un programa d’aprenentatge basat en la metodologia de la simulació d’empreses que prepari a l’alumnat europeu d’FP per a una formació avançada en el camp de la logística o per a un lloc de treball en una empresa logística.

Per augmentar l’afluència d’estudiants d’FP amb experiència als programes i empreses logístiques, volem implementar la metodologia de la simulació d’empreses (SEFED) a les formacions logístiques i establir projectes pilots d’empreses simulades logístiques en els centres d’FP dels països socis. Mitjançant l’ús d’aquesta metodologia estem segurs que aquest projecte pot reduir el desajust entre les competències que s’ensenyen a l’alumnat i les competències necessàries pel sector.

Objectius:

  • Recerca de qualificacions professionals i objectius laborals assolibles: identificar quins objectius de la formació logística es poden assolir després de finalitzar la formació en Comerç internacional i logística en un centre d’FP ISCED 3-4 o ISCED 5-6.
  • Definició de les competències requerides en l’FP superior i el mercat laboral: comparar els marcs de qualificacions professionals per a aquests perfils logístics específics en diferents països i comparar les competències i habilitats clau d’aquestes qualificacions amb les necessitats reals dels mercats laborals nacionals, crearem una llista d’habilitats que definitivament s’haurien d’aconseguir a les empreses simulades logístiques. Això es farà mitjançant la consulta amb professionals i docents del sector, empreses reals del sector logístic i una anàlisi exhaustiva de les ofertes de treball.
  • Creació d’un model d’empresa simulada logística + integració de programari i eines: s’establirà un currículum comú utilitzant la metodologia SEFED per a perfils logístics d’FP en els diferents països i es crearà un model pedagògic. El programari i les eines logístiques rellevants s’integraran en aquest model.
  • Creació d’empreses simulades pilot: un cop definit el model, posarem en marxa empreses simulades pilot en els centres d’FP que ofereixin programes de formació en logística en els diferents països, atenent a les competències tècniques i transversals que requereix el mercat laboral. Amb aliances comercials amb les empreses simulades (compres i vendes) nacionals i internacionals, però també crearem col·laboracions entre les diferents empreses simulades logístiques nacionals i internacionals.
  • Formació per a docents: elaboració d’un manual de formació dels equips docents, l’avaluació de l’alumnat i la personalització de l’aprenentatge.

Consorci:

Coordinador CONNECTIEF – COFEP Bèlgica

Socis:

Per a més informació cliqueu aquí.