+100

Pràctiques internacionals Erasmus+ a l’any per alumnat SEFED

+600

Docents treballant amb la metodologia SEFED

+8.000

Alumnat SEFED anual

+300

Centres nacionals

+6.000

Centres internacionals

L’empresa a l’aula: la simulació d’empreses SEFED

El centre educatiu, amb suport d’Inform, obre una empresa en una de les seves aules, una empresa simulada SEFED que funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes a altres empreses simulades d’arreu del món, comptabilitza operacions, organitza campanyes de màrqueting, etc.

Formació per a persones aturades

Formem persones aturades en gestió administrativa utilitzant la metodologia de la simulació d’empreses amb l’objectiu de la inserció o reinserció laboral. Executem accions formatives vinculades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Serveis internacionals i Projectes Erasmus+

Coordinem diferents projectes Erasmus+ com la mobilitat de l’alumnat i els docents SEFED per fer una estada de treball internacional, la implantació de la metodologia SEFED a ESO per reduïr l’abandonament escolar i implantem la metodologia de la simulació d’empreses per col.lectius de garantia juvenil a Portugal. Serveis internacionals de la Fundació.

Voleu aplicar la metodologia de la simulació SEFED en el vostre centre?

Qui som i què fem?

Responsabilitat social

Vols fer un curs de gestió administrativa en una empresa simulada?

Testimonis

«Tot treball requereix unes eines adequades i el projecte SEFED, de ben segur, és la millor eina per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat que cursa cicles formatius de la família d’Administració i Gestió. La metodologia permet desenvolupar les competències de cada cicle formatiu segons les necessitats que van sorgint en tot moment, tant pel que fa a tecnologia i digitalització com en les aplicacions de les normatives laborals, comptables, fiscals… D’altra banda, el treball en xarxa ens motiva, tant a l’alumnat com al professorat i ens ajuda a CRÈIXER.
Al llarg dels cursos, junt a les meves companyes, aplicant aquesta metodologia, he pogut veure i viure el progrés assolit i la satisfacció de alumnat i m’omple de satisfacció.»

Roser Parnau, professora INS La Bisbal d’Empordà.

«La metodologia activa SEFED permet als nostre alumnat a aprendre treballant learning by doing a la seva empresa simulada EquiPalma SLS, gestionar les conseqüències de les seves pròpies decisions i/o errors, a les diferents àrees de l’empresa.
Facilita els diferents ritmes d’aprenentatge dins de l’aula, afavorint-ne la inclusió, i augmentant la motivació de tots en establir relacions comercials amb altres centres . Alhora, desenvolupa les soft skills com la proactivitat, el treball en equip, la responsabilitat, l’empatia i la comunicació, etc. que els són molt útils per a les pràctiques a l’empresa.»

Maria Àngels Company, professora del Sant Josep Obrer, Palma de Mallorca.

«Tenim dues empreses: STEMP i YOU AND NEEDLE. Es dediquen al subministrament d’articles de regal personalitzats per a empreses i a la venda d’uniformes de treball/EPIS. El fet d’aplicar aquesta metodologia, facilita l’adquisició de coneixements de les diferents àrees de l’empresa per part del nostre alumnat ja que es fan rotacions. També potencia el treball en equip, desenvolupant habilitats i competències, com poden ser la col.laboració, comunicació, presa de decisions, gestió el temps etc, a més de fomentar la iniciativa i lideratge.»

Marta Díez, professora de l’Escola del Treball, Barcelona.

«La metodologia SEFED m’ha canviat com a professora: ara totes les activitats les plantejo al voltant de l’empresa simulada per donar context, ara ja no sabria treballar de cap més manera, és apassionant per a alumnat i professorat. Per no parlar de la possibilitat que l’alumnat es desenvolupi en un entorn internacional sense moure’s de l’aula. Després de 8 anys aplicant la metodologia SEFED estic convençuda que millora l’aprenentatge de l’alumnat, atès que aprenen aplicant la teoria de manera pràctica i propera a la realitat empresarial i, a més, desenvolupen competències addicionals: creativitat, iniciativa, capacitat de resolució de problemes, treballar amb altres persones, competència digital, adaptació al canvi, autonomia, coneixement d’un mateix, que són les que realment els permetran tenir èxit al mercat laboral, atès que l’entorn és incert i canviant, cada cop més, i el coneixement en si es queda obsolet amb rapidesa.»

Sandra Mangas, Professora secundària IES Arca Real, Valladolid

«La simulació SEFED permet que els coneixements es puguin treballar de manera activa, pràctica i integrada i que s’assoleixin el conjunt de competències professionals, tècniques i transversals necessàries per a la pràctica laboral. Implica un procés continu d’adaptació als canvis que es produeixen en la realitat empresarial. L’alumnat aprèn la teoria i els conceptes a mesura que els fan servir, per això aquest procés d’aprenentatge té l’avantatge de permetre assimilar millor i de forma més natural els conceptes. Els errors no penalitzen, sinó que constitueixen una oportunitat per aprendre. La simulació ajuda a l’alumnat a entendre el perquè de moltes activitats i és un procés de motivació. Afavoreix una concepció més global del perfil professional atès que es realitzen totes les activitats que es poden generar a l’activitat diària d’una empresa.»

Julián Giménez Allueva, Professor IES Pedro Cerrada, Utebo

«Fa més de 10 anys que utilitzo la metodologia de la simulació SEFED ja que ens aporta tot el necessari per tenir, dins de l’aula, l’empresa que necessitem per a que el nostre alumnat adquireixi una formació completa sobre la gestió empresarial . Amb aquesta metodologia l’alumnat no només aprèn a fer tasques pròpies del seu perfil professional, sinó que també treballa de forma col·laborativa, valorant el treball en equip i les relacions necessàries entre departaments d’una empresa. Aquest és el laboratori experimental necessari que ens permet aplicar tots els continguts del cicle a una empresa simulada, en la que es fan els mateixos tràmits i gestions que en una empresa real. Tot plegat fa que l’alumnat estigui més preparat per al que es trobaran al mercat laboral. Ho aplico al mòdul Empresa a l’Aula i, sincerament, crec que és la millor manera que captin el funcionament de tots els departaments d’una empresa i la seva interrelació. L’alumnat està encantat amb la metodologia i implicat amb la feina que fa dins de la seva empresa.»

Hortensia Gil Aparicio, Professora IES Valle de Ambroz, Hervás.

«Ara fa sis anys vam començar a treballar amb el Programa SEFED. De seguida vam veure com a docents que aquesta eina tenia un gran potencial i molt de recorregut. I així ha estat, any rere any, l’alumnat no ens deixa de sorprendre amb el metodologia “learning by doing”.»

Montse Casas, Professora Centre d’Estudis Politècnics, Barcelona