Esdeveniments digitals per a les empreses simulades SEFED

Les empreses simulades creen un pont entre l’educació i el món empresarial. Enforteixen la inclusió en el procés d’aprenentatge i capacita als joves per a que es facin càrrec dels seus propis itineraris d’aprenentatge i aprenguin al seu propi ritme.

Això vol dir que poden exercir tasques comunes una i altra vegada sense témer les conseqüències de cometre errors associats als esdeveniments del món real. Tindran els avantatges de la pràctica pràctica virtual alhora que eviten els riscos caracteritzats a la realitat, alhora que milloren la seva mobilitat virtual i aprenen noves maneres de treballar, inclòs l’aprenentatge a distància. Les empreses pràctiques reforcen les habilitats i els èxits acadèmics, reactivan l’interès per l’educació i augmenten el desig dels estudiants d’autodesenvolupament i la recerca de l’aprenentatge al llarg de la vida. L’accés a la formació i les qualificacions per a tothom es millorarà amb el projecte JOINUS – Alliance for Digital Practice Enterprise Events, proporcionant un entorn d’esdeveniments en línia segur per als joves.