Projecte Erasmus+ KA2 DIGIPRAC

El projecte “DIGIPRAC Ready for New Realities – The Digital Practice Enterprise” (2021-1-LT01-KA220-VET-000033195) pretén transformar els mètodes actuals d’aprenentatge de l’empresa simulada en un model digital i incorporar més competències digitals a l’aprenentatge, competències i habilitats que s’entrenen regularment en el model de l’empresa simulada.

Objectius:

  • Reavaluació del model i metodologia actual de l’empresa simulada
  • Proporcionar a l’alumnat d’FP, professorat i centres escolars un nou model digital d’empresa de simulada, que permeti una major flexibilitat dins del model estàndard i millorar la inclusió
  • Desenvolupar les habilitats emprenedores mitjançant la creació d’un entorn virtual d’aprenentatge i d’internacionalització
  • Enriquir els enfocaments pedagògics del professorat d’FP per a l’aprenentatge basat en reptes i un nou model digital de promoció de la pràctica empresarial a l’aula

Socis del projecte: