Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives

El Projecte SEFED utilitza la creació d’una empresa a l’aula del centre educatiu com a eina pedagògica per a formar l’alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge.

  • Aquesta empresa SEFED funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc.
  • Metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l’experiència: “aprendre fent, aprendre treballant” – learning by doing.

Per a més informació sobre la simulació d’empreses i la seva aplicació concrecta en cicles de formació professional, certificats de professionalitat, estudis universitaris, projectes d’emprenedoria i col.lectius especials, cliqueu aquí.

Documents adjunts: