Empresa simulada SEFED a distància

31/03/2020

Inform posa a disposició de tots els centres SEFED material per implementar una Empresa Simulada SEFED a distància, amb l’objectiu de que pugui ser utilitzada per l’alumnat des de casa seva. En concret, s’han elaborat cinc exercicis corresponents a les àrees de: Compravenda, Tresoreria, Recursos Humans, Fiscal i Comptabilitat. Cada exercici recull les tasques a realitzar, les evidències a enviar al professorat i els recursos disponibles per l’alumnat. També s’ha elaborat un guió adreçat al professorat perquè sàpiga com implementar l’exercici.Tot el material està disponible a la plataforma SEFED: Material Suport / Professorat.