L’alumnat SEFED continua teletreballant a l’empresa simulada

04/06/2020

Des del passat dia 13 de març tot l’alumnat del Programa SEFED del pla agrupat de FCC2019 continua amb la formació del certificat de professionalitat Activitats de Gestió Administrativa, segons la resolució del SOC que permet la continuïtat de la formació emprant eines telemàtiques. Els centres SEFED de la Fundació Inform han realitzat formació telemàtica i reunions virtuals amb el seu alumnat per dur a terme l’activitat ordinària dela gestió de l’empresa simulada.