Projecte Erasmus+ KA2

La Fundació Inform ha participat en un projecte Erasmus+ KA2 per fomentar les competències emprenedores a la formació professional, concretament en les famílies que apliquen la metodologia de la simulació d’empreses SEFED.
L’objectiu final del projecte ha estat desenvolupar un paquet d’eines per al professorat SEFED que pugui utilitzar per desenvolupar les competències i habilitats de l’alumnat de formació professional del SEFED.

El projecte és Practice Entreprise for Leadership Skills Development i s’ha treballat conjuntament amb la Fundació Liba (Vilnius, Lituània), BUCT (Sofia, Bulgària) i el Centre de Coordinació d’Europen-Pen International.

Per a més informació: https://www.penworldwide.org/project/erasmus-plus-leadership-training/

Documents adjunts: