La formació SEFED per evitar l’abandonament prematur

La Fundació Inform ha desenvolupat com a projecte pilot la metodologia de la simulació d’empreses SEFED a 3er d’ESO amb l’objectiu d’intentar reduir l’abandonament escolar.

SEFED a l’ESO

L’objectiu del programa era estudiar, dissenyar i crear un model de pràctica empresarial per contribuir al desenvolupament de les habilitats clau: socials, tecnològiques i empresarials a les escoles en les edats de 14-16 amb alt risc d’abandonament escolar prematur. La Fundació Inform també va implicar en el projecte a GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals de la Universitat Autònoma de Barcelona). El GRAI va contribuir en el pilot com a element de qualitat amb el seu programa Reading in Pairs amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora en anglès a l’empresa simulada. Aquest projecte pilot fou finançat per la Unió Europea, convocatòria KA2 Erasmus+.

SEFED a la FP

La Fundació Inform també ha desenvolupat un altre projecte pilot, finançat per la Unió Europea convocatòria KA3 Erasmus, en el que s’està desenvolupant la metodologia de la simulació d’empreses SEFED en el primer curs de la FP d’Administració i Gestió d’Empresa amb l’objectiu d’intentar reduir també l’abandonament escolar que s’està produint actualment durant el primer any de la FP. Per a més informació: www.rusesl.info

Documents adjunts: