Alumnat SEFED en pràctiques

20/09/2016

Formem persones d’acord a les necessitats del mercat de treball i de les empreses. T’oferim els i les professionals més adients a la teva oferta laboral.

Facilitem la inserció laboral del nostre alumnat SEFED i la seva millora contínua. Els nostres valors són la innovació, la transnacionalitat, la transparència, la qualitat i el treball en xarxa.

Des de l’any 1987 gestionem el Programa SEFED, Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives.  Anualment 8.000 alumnes reben formació SEFED en tot l’Estat espanyol, amb un índex d’inserció laboral d’un 65%. Per a més informació contacteu amb: comunicacio@inform.es