Patronat de la Fundació
http://patro.inform.es

Intranet Coordinació
https://intranet.sefed.cat

Qüestionaris alumnat
http://enquestes.inform.es

Registre alumnat / Avaluació per Competències
http://acs.sefed.es