El centre Juan Comenius de València participa a la Fira Internacional d’Empreses Simulades de Bèlgica 2017

28/03/2017

L’alumnat de 2nd de Gestió Administrativa (empresa simulada SEFED Ofimoble S.L.S) i de 2nd d’Administració i Finances (empresa simulada SEFED Telephonear S.L.S) del centre educatiu Juan Comenius de València ha exposat els seus productes a la Fira Internacional d’Empreses Simulades organitzada a Bèlgica els dies 9 i 10 de març, la BELFAIR. L’alumnat ha tornat molt satisfet de la seva experiència ja que han estat ells i elles els responsables de preparar l’assistència a la fira, muntatge de l’estand, venda dels seus productes en anglès i en francès (amb més de 100 comandes per empresa) i a més han visitat Brussel.les i Bruges.