Reunió Patronat Fundació Inform

29/04/2020

El passat dimecres 29 d’abril es va celebrar una reunió en línia del Patronat de la Fundació Inform.

Es van tractar qüestions força rellevants com són l’aprovació dels balanços d’activitat, econòmic i social de l’any 2019, potestat que pertoca exclusivament al Patronat. Tanmateix, també es va parlar de l’actual crisi sanitari provocada pel COVID-19, posant de manifest les repercussions socials i econòmiques que està causant. El debat i la reflexió sobre les polítiques actives d’ocupació i les diferents normatives que s’han publicat  per trobar l’encaix de la continuïtat del projecte formatiu SEFED, van ser un element clau d’aquesta reunió.

En aquesta línia, i dins el marc de la Resolució TSF/881/220 de 17 d’abril 2020 del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’acorda donar continuïtat a les accions SEFED que actualment s’estaven executant, mitjançant un canvi de la modalitat d’impartició presencial per l’ús d’eines telemàtiques i informàtiques que permetin la interacció de l’alumnat i els equips docents, garantint una formació de qualitat del Certificat de Professionalitat.

El Patronat de la Fundació Inform posa de manifest la voluntat de donar el suport necessari per a que aquesta continuïtat de la formació sigui efectiva.